مسعود

مسعود

گیلان - رشت

جنسیت پارتنر

آقا

سن پارتنر

36 ساله

پارتنر زبان

آلمانی

قصد مهاجرت دارم . تقریبا 1 سال فرصت دارم.