علیرضا

علیرضا

ایران

جنسیت پارتنر

آقا

سن پارتنر

23 ساله

پارتنر زبان

انگلیسی

آماده برای پارتنری زبان انگلیسی

زبان آلمانی و نروژی در حد A1