امیرحسین مددپور

امیرحسین مددپور

تهران - تهران

جنسیت پارتنر

آقا

سن پارتنر

19 ساله

پارتنر زبان

انگلیسی

من سطح زبانم پیشرفتس فقط تو اسپیکینگ مشکل دارم