مرتضی احمدی

مرتضی احمدی

اصفهان - کاشان

جنسیت پارتنر

آقا

سن پارتنر

27 ساله

پارتنر زبان

انگلیسی

سه ترم زبان رفتم میخوام برای آیلتس آماده بشم

نیاز به یه شخصی دارم که سطح مبتدی باشه باهم بتونیم پیشرفت کنیم.