حامد اکبری

حامد اکبری

همدان - ملایر

جنسیت پارتنر

آقا

سن پارتنر

35 ساله

پارتنر زبان

انگلیسی

حدود نیم ساعت در روز ...جهت تقویت مکالمه و یادگیری