امیر راد

امیر راد

تهران - تهران

جنسیت پارتنر

آقا

سن پارتنر

33 ساله

پارتنر زبان

انگلیسی

مکالمه ام ضعیفه، میخوام تقویت کنم.