حامد رفیعی

حامد رفیعی

اصفهان - اصفهان

جنسیت پارتنر

آقا

سن پارتنر

21 ساله

پارتنر زبان

انگلیسی

دانشجوی پزشکی

سطح زبان احتمالاً b2-c1