امیر حسین  حسینی

امیر حسین حسینی

اصفهان - اصفهان

جنسیت پارتنر

آقا

سن پارتنر

45 ساله

پارتنر زبان

انگلیسی

تقویت مکالمه.

 

عصر تا شب روزهای شنبه تا سه شنبه وقت آزاد دارم.