وجیهه بدری

وجیهه بدری

اصفهان - اصفهان

جنسیت پارتنر

خانم

سن پارتنر

40 ساله

پارتنر زبان

انگلیسی

برای خواندن کتابهای top notch نیاز به پارتنر دارم فقط بعد از ظهرها می تونم وفقط خانم