رضا نصر

رضا نصر

تهران
تهران
سن : 63
آقا
انگلیسی
متوسط

درود دوستان زبان آموز گرامیسالهای دور زبان انگلیسی بازرگانی در دو سطح مکاتبه و مکالمه پیشرفته را گذراندم و در محیط کاری تجربه کردم.  از ضروریات یادگیری زبان تمرین مداوم و استفاده از تجربیات دیگران بصورت تعاملی است ، علاقمند به ارتباط با زبان آموزان انگلیسی و انتقال تجربیات و بحث و گفتگو در زمینه های مختلف علوم و دانش ، هنری ، ورزشی، طبیعت ، توریسم و گردشگری ، تکنولوژی ، اقتصاد بغیر از مباحث سیاسی هستم