تافل

تافل

ایران

جنسیت پارتنر

خانم

سن پارتنر

37 ساله

پارتنر زبان

انگلیسی

تافل، مکانیک تبدیل انرژی گفتاری وشنیداری ضعیف هستم وتمایل دارم با کسی در سطح متوسط بتوانیم شبی نیم ساعت گفتگو کنیم ترجیح می دهم پارتنر منظم و با پشتکارباشند