مائده یوسف زاده

مائده یوسف زاده

ایران

جنسیت پارتنر

خانم

سن پارتنر

24 ساله

پارتنر زبان

انگلیسی

زبان آموز در حد  متوسط