محمد سلیمانی

محمد سلیمانی

خراسان رضوی - مشهد

جنسیت پارتنر

آقا

سن پارتنر

24 ساله

پارتنر زبان

انگلیسی

جهت تمرینات مکالمه روزانه