سعید

سعید

اصفهان - نجف آباد

جنسیت پارتنر

آقا

سن پارتنر

34 ساله

پارتنر زبان

انگلیسی

سلام. سعید هستم مهندس و برنامه نویس کامپیوتر نیاز به پارتنر جهت یادگیری زبان انگلیسی