علی

علی

بوشهر - دشتستان

جنسیت پارتنر

آقا

سن پارتنر

31 ساله

پارتنر زبان

انگلیسی

زبان در حد متوسط هستم ولی بشدت در مکالمه ضعیف هستم میخوام با کسی ک واقعا مصمم هست و هدفش یادگیری و مکالمه هست تمرین داشته باشم