حسن آقا

حسن آقا

آذربایجان شرقی - تبریز

جنسیت پارتنر

آقا

سن پارتنر

31 ساله

پارتنر زبان

آلمانی

سطح آ1 رو تموم کردم.آ2 رو شروع کردم.