باران

باران

تهران - تهران

جنسیت پارتنر

خانم

سن پارتنر

42 ساله

پارتنر زبان

انگلیسی

به دنبال فردی هستم تا بتونیم از طریقه مکالمه انگلیسی به تقویت مکالمه هم کمک کنیم.