آریا عبداله زاده

آریا عبداله زاده

آذربایجان غربی - اشنویه

جنسیت پارتنر

آقا

سن پارتنر

13 ساله

پارتنر زبان

انگلیسی

من میخوام هر طوری که شده زبان یاد بگیرم.