امید پالیزدان

امید پالیزدان

ایران

جنسیت پارتنر

آقا

سن پارتنر

28 ساله

پارتنر زبان

انگلیسی

دنبال پارتنر زبان هستم