امیرحسام

امیرحسام

اصفهان - شاهین شهرومیمه

جنسیت پارتنر

آقا

سن پارتنر

16 ساله

پارتنر زبان

انگلیسی

I love English so much