حسن شاکری

حسن شاکری

قزوین - قزوین

جنسیت پارتنر

آقا

سن پارتنر

33 ساله

پارتنر زبان

آلمانی

از اتفاقاتی که قراره در مسیر رشد برام بیفته نمی‌ترسم.

انگیزه دارم. 

به فوتبال خیلی علاقه دارم.

به خانوادم همینطور.

شوخ طبع هستم و معمولا درحال خندیدن.

نگران اینکه دیگران در موردم چه فکری میکنم نیستم. راهمو میرم.