داریوش ی

داریوش ی

تهران
تهران
سن : 33
آقا
ایتالیایی
متوسط

پارتنر زبان ایتالیایی 
مبتدی 
استفاده از نصرت و ....