بیتا رجبی

بیتا رجبی

قزوین - قزوین

جنسیت پارتنر

خانم

سن پارتنر

32 ساله

پارتنر زبان

آلمانی

B1 Niveau