بابک بهرامی

بابک بهرامی

ایران

جنسیت پارتنر

آقا

سن پارتنر

39 ساله

پارتنر زبان

انگلیسی

intermediate هستم .