مجتبی صحرایی

مجتبی صحرایی

لرستان - ازنا

جنسیت پارتنر

آقا

سن پارتنر

27 ساله

پارتنر زبان

انگلیسی

برای تقویت اسپیکینگ نیازمند مکالمه هستم...

کسی که بتونه ایراد های ساختاری رو بهم بگه...