مهدی عباسی

مهدی عباسی

تهران - تهران

جنسیت پارتنر

آقا

سن پارتنر

31 ساله

پارتنر زبان

انگلیسی

زبانم متوسطه، برای بهبود وضعیت زبانم قبل از دوره آیلتس دارم سلف استادی میکنم. برای تقویت مهارت اسپیکینگ بدنبال پارتنر میگردم.

هرکسی معلمه خودشه (بیاموزیم و آموزش دهیم)