پری

پری

ایران

جنسیت پارتنر

خانم

سن پارتنر

31 ساله

پارتنر زبان

انگلیسی

سطح متوسط برای بهتر شدن speakingدنبال پارتنر هستم