رضا مدنی

رضا مدنی

ایران

جنسیت پارتنر

آقا

سن پارتنر

28 ساله

پارتنر زبان

آلمانی

دنبال یه نفر برای  شروع زبان آلمانی به صورت نیمه خصوصی میگردم