مهرزاد

مهرزاد

خوزستان - اهواز

جنسیت پارتنر

آقا

سن پارتنر

39 ساله

پارتنر زبان

آلمانی

پایان سطح B1

علاقه به صحبت در خصوص موضوعات روزمره و تقویت زبان محاوره