smohammadmehdi

smohammadmehdi

تهران - تهران

جنسیت پارتنر

آقا

سن پارتنر

26 ساله

پارتنر زبان

آلمانی

سه سال پیش شروع به یادگیری زبان کردم در آموزشگاه آریان صدر تهران و تا B2 خوندم. اما وقفه ای ایجاد شد و قصد دوره کردن دارم و به دنبال پارتنر در هر سطحی هستم.