مهدی اسکنری

مهدی اسکنری

همدان - ملایر

جنسیت پارتنر

آقا

سن پارتنر

34 ساله

پارتنر زبان

انگلیسی

دنبال شخصی برای تمرین مکالمه زبان انگلیسی هستم و بیشتر میخام مکالمه کار کنم