کامران

کامران

خراسان رضوی - مشهد

جنسیت پارتنر

آقا

سن پارتنر

33 ساله

پارتنر زبان

آلمانی

قصد مهاجرت دارم 

متاهل

الان تا سطح A1.1 هستم , دنبال یک پارتنر پیگیر می گردم همسطح خودم خیلی قوی و محکم شروع کنیم و بریم جلو. . .!