نیما علینقی

نیما علینقی

تهران - رباط کریم

جنسیت پارتنر

آقا

سن پارتنر

27 ساله

پارتنر زبان

انگلیسی

کارشناسی ارشد مهندسی معماری _ صبح ها تابعد از ظهر سرکارم و از بعد از ظهر تا شب میتونم زبان کار کنم‌.