حسین یاری

حسین یاری

ایران

جنسیت پارتنر

آقا

سن پارتنر

35 ساله

پارتنر زبان

انگلیسی

به واسطه کار و تحصیل زبان من در سطح خوبی بود ولی به دلیل شرایط چند سال اخیر مدتی از فضایی که موقعیت استفاده از توان صحبت کردن وجود داشته باشه دور بودم و به دنبال شخص مناسب برای ارتباط آنلاین جهت صحبت کردن انگلیسی هستم...