پناهی

پناهی

خوزستان - اهواز

جنسیت پارتنر

خانم

سن پارتنر

40 ساله

پارتنر زبان

انگلیسی

اموزش زبان از مبتدی تا پیشرفته - اولویت مکالمه