داریوش ی

داریوش ی

تهران - تهران

جنسیت پارتنر

آقا

سن پارتنر

33 ساله

پارتنر زبان

ایتالیایی

پارتنر زبان ایتالیایی 

مبتدی 

استفاده از نصرت و ....