عطیه

عطیه

ایران

جنسیت پارتنر

خانم

سن پارتنر

39 ساله

پارتنر زبان

انگلیسی

به صورت جدی ، تمایل دارم مهارت بیشتری در مکالمه ی زبان انگلیسی پیدا کنم .