ایرج امینی

ایرج امینی

تهران - تهران

جنسیت پارتنر

آقا

سن پارتنر

29 ساله

پارتنر زبان

آلمانی

میخام مهاجرت کنم

و برای مکالمه میخام