محمد انصاری

محمد انصاری

زنجان - زنجان

جنسیت پارتنر

آقا

سن پارتنر

38 ساله

پارتنر زبان

انگلیسی

هدف به روز موندن و تقویت زبان