زهرا تقیان

زهرا تقیان

اصفهان - اصفهان

جنسیت پارتنر

خانم

سن پارتنر

27 ساله

پارتنر زبان

انگلیسی

می‌خوام زبان انگلیسی رو با متد نصرت تمرین کنم درس ۱۴ هستم دنبال پارتنر زبان هستم درحد خودم که با انگیزه باهم تمرین کنیم و پیش بریم .