پوریا

پوریا

تهران - تهران

جنسیت پارتنر

آقا

سن پارتنر

27 ساله

پارتنر زبان

انگلیسی

مطالعه ی آلمانی A.1.1 به صورت غیر فشرده با اولویت کتاب منشن
مطالعه ی زبان انگلیسی ( با پارتنری که سطح زبانش از متوسط یه دانشجوی ارشد بالاتر باشه )
- فقط  تهران