امیر راد

امیر راد

تهران
تهران
سن : 25
آقا
انگلیسی
پیشرفته

۶.۵ اسپیکینگ هدف نمره ۷ به بالا