ناهید

ناهید

ایران

جنسیت پارتنر

خانم

سن پارتنر

37 ساله

پارتنر زبان

آلمانی

قصد مهاجرت دارم و میخوام بصورت چت با یک نفر آلمانی صحبت کنم تا آماده بشم برای امتحان گوته