علی واعظی

علی واعظی

زنجان - زنجان

جنسیت پارتنر

آقا

سن پارتنر

31 ساله

پارتنر زبان

انگلیسی

در حال تمرین برای رسیدن به نمره 6/5 آیلتس