صادق جمال زاده

صادق جمال زاده

تهران - تهران

جنسیت پارتنر

آقا

سن پارتنر

26 ساله

پارتنر زبان

انگلیسی

در حال یادگیری زبان