سمانه

سمانه

خراسان رضوی - مشهد

جنسیت پارتنر

خانم

سن پارتنر

21 ساله

پارتنر زبان

آلمانی

من استاد دارم و دنبال پارتنر برای کم شدن هزینه شهریه هستم