محمدرضا نریمانی

محمدرضا نریمانی

البرز - کرج

جنسیت پارتنر

آقا

سن پارتنر

28 ساله

پارتنر زبان

آلمانی

هدف مهاجرت هست

28 ساله

تنها هستم ولی انگیزه فوق العاده و خستگی نا پذیر در زبان المانی