عرفان

عرفان

آذربایجان شرقی - تبریز

جنسیت پارتنر

آقا

سن پارتنر

28 ساله

پارتنر زبان

انگلیسی

هدف فقط یادگیری زبان برا مهاجرت