آیهان ابراهیمی

آیهان ابراهیمی

ایران

جنسیت پارتنر

آقا

سن پارتنر

26 ساله

پارتنر زبان

فرانسوی

مبتدی م و میخام برا مهاجرت اقدام کنم