هدیه تربتی

هدیه تربتی

ایران

جنسیت پارتنر

خانم

سن پارتنر

30 ساله

پارتنر زبان

انگلیسی

سطحم مبتدی هستش و میخوام مکالمه ام رو تقویت کنم