امیر راد

امیر راد

تهران - تهران

جنسیت پارتنر

آقا

سن پارتنر

24 ساله

پارتنر زبان

انگلیسی

۶.۵ اسپیکینگ هدف نمره ۷ به بالا