امیر ثابت

امیر ثابت

تهران - تهران

جنسیت پارتنر

آقا

سن پارتنر

24 ساله

پارتنر زبان

انگلیسی

در حد نمره ۵/۵ آیلتس هدف نمره ۷ آیلتس