علی اکبر پیل بان

علی اکبر پیل بان

فارس - شیراز

جنسیت پارتنر

آقا

سن پارتنر

30 ساله

پارتنر زبان

انگلیسی

من کتاب furecorner تمرین میکنم سطح زبانم در حدb1 شب ها ساعت 8 تا 10 وقت دارم